O nás

Vážení klienti

Naša pohrebná firma Bartek & syn je založená na rodinnej tradícii a preto sa vás snažíme čo najviac odbremeniť vo vašej ťažkej situácii, poskytovaním čo najkompletnejších služieb. Dovoľujeme si vás oboznámiť aspoň so základnými informáciami o tom čo poskytujeme a ponúkame. Keď nastane pre vás ten ťažký okamih a vy sa obrátite na nás, sme okamžite pripravení vám pomôcť a poskytnúť pomocnú ruku. To znamená, že čo v najkratšom čase sa postaráme o telo vášho drahého zosnulého, zabezpečíme úpravu a odvoz zosnulého do príslušného domu smútku na cintorín, kde budú uložené ostatky zosnulého.

História

Pohrebná služba Bartek & syn bola založená v roku 1998 ako prvá súkromná pohrebná služba v okrese Bánovce nad Bebravou. Od začiatku činnosti sme sa starali o kvalitu a rozširovanie poskytovaných služieb v oblasti pohrebníctva. Zabezpečujeme všetky pohrebné služby, ako sú vývozy zosnulých z bytov a nemocníc našou 24-hodinovou službou, kremácia, pochovanie do zeme alebo vnútroštátne a medzinárodné prevozy zosnulých.

Súčasnosť

K dnešnému dňu poskytujeme pohrebné služby už druhé desaťročie. Sledujeme štandardy v pohrebníctve v zahraničí a prinášame ich na Slovensko.

Nadobudnuté dobré vzťahy s asistenčnými spoločnosťami, poisťovňami, medzinárodnými asociáciami, konzulátmi a ambasádami nám významne urýchľujú prácu v prípade úmrtí slovenských občanov v zahraničí, alebo zahraničných občanov v SR.

Neváhajte sa na nás obrátiť