Dôstojne zabezpečíme poslednú rozlúčku

Pohrebné služby Bánovce n/Bebravou a okolie

O nás

Aktivity našej malej rodinnej firmy podnikajúcej v oblasti pohrebníckych služieb siahajú až do roku 1998. Založenie pohrebníctva Bartek a syn so sídlom v Bánovciach nad Bebravou bolo vyvrcholením našej snahy poskytnúť kvalitné, komplexné služby a zúročiť tak naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti.

Naše priestory sú vybavené kanceláriou, výstavňou rakiev a výstavňou smútočných vencov a kytíc.

Ako postupovať v prípade úmrtia

Úmrtie doma

Úmrtie v nemocnici, v domove dôchodcov a soc. zariadení

Poďakovanie našich klientov