Naše služby

Naše služby

Sme tu pre vás už 30 rokov

Pohrebná služba Bartek & syn 1999, zabezpečuje všetky pohrebné služby na profesionálnej úrovni, realizované sú vždy v čo najkratšom možnom čase. Zároveň sme schopní zabezpečiť najširšiu škálu služieb, či už ide o najlacnejšie možnosti pochovania alebo luxusné posledné rozlúčky. Vo všetkých ohľadoch dbáme na želania pozostalých a našou flexibilitou chceme aspoň čiastočne uľahčiť najťažšie chvíle, ktorými rodina prechádza. Ku všetkým službám vybavujeme automaticky všetky potrebné dokumenty, ktoré pozostalí budú potrebovať.

Čo vám môžeme ponúknuť?

 • Nadštandardné služby
 • profesionálne poradenstvo pri výbere zo širokej ponuky rakiev, vencov a kvetinovej výzdoby
 • celú organizáciu a vykonanie poslednej rozlúčky ako aj vybavenie formalít s ňou spojených
 • vybavenie matričných dokumentov
 • potvrdenie pre zamestnávateľa o účasti na smútočnom obrade
 • dovoz a odvoz kvetinovej výzdoby
 • výroba parte a jeho zverejnenie na vývesných miestach
 • zabezpečenie dychovej prípadne reprodukovanej hudby na smútočnom obrade
 • prevoz zosnulého zo zahraničia a vybavenie potrebných dokladov
 • výkop hrobu a úkony spojené s uložením do hrobu
 • úpravu hrobového miesta

Vernostný program pre vás

 • po telefonickom dohovore je možná bezplatná doprava pozostalých do našej kancelárie v rámci mesta Bánovce nad Bebravou a priľahlého okolia
 • vybavenie matričných dokladov v Bánovciach nad Bebravou zdarma
Ďalej ponúkame široký výber rakiev rôzneho druhu a veľkosti. Od najlacnejších melaminových rakiev až po drahšie kvalitou vysoko cenené dubové a jelšové rakvy.
K rakvám ponúkame aj ich vnútornú výbavu ktorá je už v cene rakvy.
Rôzne druhy krížov, krížikov, sviec a iných pohrebných potrieb.
Zabezpečíme obrad a vykopanie hrobovej jamy na miestnych pohrebiskách. Pri objednávke vencov a kvetov doprava objednávky na miesto obradu. Odvoz na miestne cintoríny zdarma.
Ďalej zabezpečíme hudobný doprovod k obradu (dychový orchester alebo reprodukovaná hudba). Ponúkame aj výrobu smútočného parte s fotkou i bez, jeho roznos, rozposlanie a výrobu malého smútočného oznámenia. Smútočne parte s fotkou i beu je zdarma.

Neváhajte sa na nás obrátiť