Úmrtie v nemocnici, v domove dôchodcov a soc. zariadení

1. Oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
2. Kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 09xx 123 456) pozostalými
3. Zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia
4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou
(výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)