Úmrtie doma

1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie

2. Obhliadajúci lekár vykoná obhliadku zosnulého a vystaví doklad: „List o prehliadke zosnulého“

3. ak nie je nariadená pitva, môžete nás ihneď kontaktovať (nonstop číslo 09xx 123 456) ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia

4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou (výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)